พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔


ประวัติหน่วย
ภารกิจ
แผนงานหลัก
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง
สถานีผสมเทียมของหน่วย
ติดต่อหน่วย
กิจกรรมอื่นๆ

สำนักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาากรเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒฯาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง ๙๐๙
หน่วยช่างพัฒนาภาค ๒

บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)


บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)


บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ดำเนินการ
ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
เป็นระเบียบอันเดียวกัน หน้า บก.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.


บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
ได้เข้าตรวจติดตามแผนงาน/โครงการสนับสนุน
รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
บ.ศรีถาวรพนา ม.๑๒ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร


บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบรอบ ๑๓๑ ปี


 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ พระสงฆ์ จำนวน ๑ รูป
จากวัดป่าดานสามัคคีธรรมบ.ศรีมงคล ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ณ บริเวณ หน้า บก.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมการรับตรวจ
คณะ รอง ผบ.นทพ. และคณะ ณ ห้องประชุม ๑ บก.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดวิทยากรสนับสนุนทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยนยั่งยืน ระดับตำบลคำชะอี เวที ๓ ในพื้นที่ บ.นาปุ่ง หมู่ ๗ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานพิธ ีงานสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานการตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของ นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
บ้านศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ทศท.0 4263 5450 ทคท.5940164 Email-mdu_24@outlook.co.th
จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง