พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔


ประวัติหน่วย
ภารกิจ
แผนงานหลัก
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง
สถานีผสมเทียมของหน่วย
ติดต่อหน่วย
กิจกรรมอื่นๆ

สำนักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาากรเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒฯาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง ๙๐๙
หน่วยช่างพัฒนาภาค ๒

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ จัดกำลังพลร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ มารดา พ.จ.อ. อดิศักดิ์  พาหลง เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.


บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ไหว้พระ
พร้อมแผ่เมตตา เนื่องในวันธรรมสาวนะ


บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและร่วมปลูกป่าทดแทน ตามโครงการพัฒนา
พื้นที่ป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๑


บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับ เสธฯ สนภ.๒ นทพ. ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
จัดกำลังพลร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ณ ห้องประชุมแก้วมุกดาศาลากลาง จ.มุกดาหาร


บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
ให้การต้อนรับ จเร.ทหาร และคณะ
ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย ณ บก.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ


บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัด
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมี นายไพฑูลย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเทียนพรรษา 
ถวายเครื่องไทยทาน  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดพิธีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดพิธีปลงผมนาค จำนวน ๑๓ นาค
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
บ้านศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ทศท.0 4263 5450 ทคท.5940164 Email-mdu_24@outlook.co.th
จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง