พลเอก พรพิพัฒน์   เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอก ดร. ธนเกียรติ   ชอบชื่นชม
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี กิตติพงศ์   กาญจนาคม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒พันเอก เพชรพนม   โพธิ์ชัย
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ประวัติหน่วย
ภารกิจ
แผนงานหลัก
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ทำเนียบผู้บังคับบัญชาศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง
สถานีผสมเทียมของหน่วย
ติดต่อหน่วย
กิจกรรมอื่นๆสำนักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาากรเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒฯาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง ๙๐๙
หน่วยช่างพัฒนาภาค ๒บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณวัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม)บก.ทท.( นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลเวรเตรียมพร้อมร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณ วัดป่าสุนทราราม เนื่องในวันแชยิดหลวงปู่สิงห์ทอง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรบก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วย ณ บริเวณลานหน้า บก.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. บ้านศรีมงคล ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลร่วมฌาปณกิจศพ  จ.ส.อ.ไพรัตน์ จันตะนี  ตำแหน่ง
 พลประจำรถตักบรรทุกล้อยาง นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.พร้อมนำกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมประชาชนบก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมการประชุมแถลงคำสั่งรักษาความปลอดภัย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรบก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพล นพค.๒๔
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ หน้าลานกองบังคับการ นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล  จำนวน ๑๐ นาย
 รยบ.จำนวน  ๑ คัน  สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาอัญเชิญน้ำตกศักดิ์สิทธิ์
บ้านแก้งช้างเนียม  ณ  บริเวณน้ำตกศักดิ์สิทธิ์อุทยานแห่งชาติ ภูสีฐานบก.ทท.(นทพ)โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลร่วมสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับ ผวจ.มุกดาหาร
หน.ส่วนราชการ พร้อมด้วยจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านแก้งช้างเนียม ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร     บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.  จัดกำลังพล  จำนวน ๔ นาย  รยบ.น้ำ  จำนวน  1 คัน 
รถประปาสนามเคลื่อนที่  จำนวน  1 คัน  สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ  วัดศรีคุณ  อ.นาแก  จ.นครพนม
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา
ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ.ห้วยทราย หมู่ที่ ๙ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหารบก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน
อำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร จัดพิธีทำบุญเนื่องโอกาส "วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๖๒


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
บ้านศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ทศท.0 4263 5450 ทคท.5940164 Email-mdu_24@outlook.co.th
จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง