พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔


ประวัติหน่วย
ภารกิจ
แผนงานหลัก
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง
สถานีผสมเทียมของหน่วย
ติดต่อหน่วย
กิจกรรมอื่นๆ

สำนักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาากรเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒฯาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง ๙๐๙
หน่วยช่างพัฒนาภาค ๒

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ตรวจโครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสนับสนุนการใช้ยางพาราภาครัฐ ณ รร.อนุบาลบ้านคำชะอี และสถานที่การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑


การของ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดมุกดาหาร

ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่ แก่ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ    ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร

ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายแสงจันทร์ นิชิจันทร์ จนท.ชุดผสมเทียม นพช.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.ชึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.ให้การต้อนรับ ผอ.สนภ.๒ นทพ.
ในโอกาสตรวจเยี่ยมกำลังพลและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกับ นายอำเภอคำชะอี นายก อบต.คำชะอี
และ ผู้ใหญ่บ้านแก้งช้างเนียม ได้สำรวจบริเวณจัดงานราชพิธีอันเชิญน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันยุทธหัตถี บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพเ โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธี
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ได้มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับ บุตร - ธิดา
กำลังพลของหน่วย ณ ห้องประชุม ๒ นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
บ้านศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ทศท.0 4263 5450 ทคท.5940164 Email-mdu_24@outlook.co.th
จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง