พลเอก พรพิพัฒน์   เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอก ดร. ธนเกียรติ   ชอบชื่นชม
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลตรี กิตติพงศ์   กาญจนาคม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒พันเอก เพชรพนม   โพธิ์ชัย
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ประวัติหน่วย
ภารกิจ
แผนงานหลัก
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
ทำเนียบผู้บังคับบัญชาศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียง
สถานีผสมเทียมของหน่วย
ติดต่อหน่วย
กิจกรรมอื่นๆสำนักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓
หน่วยพัฒนาากรเคลื่อนที่ ๒๕
หน่วยพัฒฯาการเคลื่อนที่ ๒๖
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง ๙๐๙
หน่วยช่างพัฒนาภาค ๒บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นอุ่นไอรัก
คลายความหนาว"สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นายทหารยุทธการและการข่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจ เข้าสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม อ.เมืองมุกดาหาร ทำการผสมเทียมโคบก.ทท.(นทพ) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
เข้าตรวจความพร้อมของราษฎรที่ได้รับโครงการ
เกษตรผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
จัดกำลังพลเข้าร่วมรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดมุกดาหาร 
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดเตรียมสถานที่จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่
๒๗ ธ.ค.๖๑ - ๒ ม.ค.๖๒  ณ ศาลาประชาคม บ.คำชะอี หมู่ ๑ ต.คำขะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมความปลอดภัยทางถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่
และการจัดงาน ออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง - ปั่น เมืองคำชะอีมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒
พร้อมสนับสนุน รยบ. ๖ ล้อ และ รยบ.ขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน รับ - ส่ง นักกีฬา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคันแท


บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีประชุมเพลิง พระประสาท ฉินนาลโย
   ( บิดา จ.ส.อ.บรรจบ พิมสุคะ จนท.กร.) พร้อมมอบเงินสวัสดิการของหน่วย
ณ วัดสระประทุม บ้านหนองบัว ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพช.นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่พาผู้รับโครงการเกษตรผสมผสาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปลูกต้นกล้วย พืชผัก และไม้ผล
ในบริเวณสระเก็บน้ำในไร่นา เตรียมส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่

บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
บ้านศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ทศท.0 4263 5450 ทคท.5940164 Email-mdu_24@outlook.co.th
จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง